Akademičtí pracovníci/ pracovnice pro Ústav školní pedagogiky

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
27. 4. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ pracovnic

a) Profesor/ka; docent/ka, odb. asistent/ka; asistent/ka v oboru Pedagogika nebo oboru příbuzném

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzném (magisterské studium v oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Učitelství pro mateřské školy výhodou);
 • vědecko-pedagogická hodnost prof./doc./Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • zkušenost s výukou v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

b) Profesor/ka; docent/ka, odb. asistent/ka; asistent/ka v oboru Psychologie

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru Psychologie nebo oboru příbuzném;
 • absolutorium dalšího studia pedagogického směru výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost profesor/docent/Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • vlastní praxe nebo zkušenost s výukou na VŠ výhodou.

c) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro přírodovědné vzdělávání

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru biologie/přírodopis nebo v oboru příbuzném;
 • absolvent/ka magisterského studia Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzného,
 • magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Učitelství pro mateřské školy výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost minimálně Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • zkušenost s výukou v MŠ, na ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

d) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro didaktiku českého jazyka a literatury

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru český jazyk a literatura nebo v oboru příbuzném;
 • absolvent/ka magisterského studia Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzného,
 • magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Učitelství pro mateřské školy výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost minimálně Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • zkušenost s výukou v MŠ, na ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

e) Odb. asistent/ka, asistent/ka pro didaktiku anglického jazyka a literatury

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru anglický jazyk a literatura nebo v oboru příbuzném;
 • absolvent/ka magisterského studia Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzného;
 • magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Učitelství pro mateřské školy výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost minimálně Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost komunikovat v českém jazyce;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně C1;
 • zkušenost s výukou v MŠ, na ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2023
Pracovní úvazek: 1,0 případně dle dohody

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 18. 6. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 12 uchazečů/ček.
Termín zasedání komise: 22. června 2023
Rozhodnutí: Vybráni 4 uchazeči/čky.

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram