Akademická pracovnice/akademický pracovník - odborný asistent/odborná asistentka pro Ústav ochrany obyvatelstva

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
12. 10. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademická pracovnice/akademický pracovník - odborný asistent/odborná asistentka pro výuku odborných předmětů se zaměřením na ochranu obyvatelstva, bezpečnostní politiku státu, krizové řízení a příbuzných předmětů.

Co od Vás požadujeme?

 • Požadavek vzdělání: vysokoškolské, absolvovaný doktorský studijní program nebo předpoklad jeho brzkého dosažení;
 • požadavek na specializaci: ochrana obyvatelstva, krizové řízení, příp. příbuzné obory, bezpečnostní politika státu;
 • publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • zájem o další vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomů, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Uherské Hradiště
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 12. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FLKŘ si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace:

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 2
Termín zasedání komise: 4. 12. 2023
Rozhodnutí: 0 uchazečů/uchazeček

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram