Akademické pozice pro Ústav fyziky a materiálového inženýrství

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
3. 8. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav fyziky a materiálového inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků / pracovnic pro výuku odborných předmětů se zaměřením Fyzika a Zpracování experimentů.

Co od Vás požadujeme?

 • Absolvent doktorského studia v daném oboru nebo předpoklad jeho brzkého dokončení v horizontu jednoho roku;
 • publikační činnost v časopisech evidovaných na Web of Science;
 • samostatná tvůrčí práce a schopnost aktivně se zapojit do práce ve výzkumném týmu;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2, včetně odborné angličtiny;
 • morální a občanská bezúhonnost

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň (u cizinců doložení úrovně znalosti českého jazyka).

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: pro výuku Fyziky 1. 10. 2023 (případně dle dohody); pro výuku Zpracování experimentů 1. 4. 2024 (případně dle dohody)
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 3. 9. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči/ uchazečky
Termín zasedání komise: 13. 9. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram