Akademické pozice pro Ústav managementu a marketingu

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
17. 7. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ akademických pracovnic pro Ústav managementu a marketingu.

a) Akademický pracovník/ akademická pracovnice (odb. asistent/ka) pro výuku v oblasti komunikační praxe, mluvené a psané komunikace, obchodního jednání a personálního řízení (50% úvazek)

b) Akademický pracovník/ akademická pracovnice (odb. asistent/ka) pro výuku v oblasti marketingu (50% úvazek)

Co Vás na této pozici čeká?

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost CSc. či Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru;
 • doložená publikační činnost v příslušném oboru;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • zájem o vzdělávání a profesní růst;
 • komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • výuka v anglickém jazyce;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 15. 8. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 7 uchazečů / uchazeček
Termín zasedání komise: 21. 8. 2023
Rozhodnutí: vybráni 2 uchazeči/ uchazečky

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram