Akademické pozice pro Ústav zdravotnických věd

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
20. 6. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav zdravotnických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení Akademických pozic pro Ústav zdravotnických věd.

1. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - prof., doc., odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru Všeobecné lékařství, specializace Porodnictví a gynekologie;
 • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., Ph.D.;
 • praxe v oboru min. 2 roky;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
 • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

2. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - doc., odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru Ošetřovatelství;
 • vědecko-pedagogická hodnost doc., Ph.D.;
 • praxe v oboru min. 2 roky;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
 • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

3. Akademický pracovník/ akademická pracovnice - odb. asistent/ka

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru Všeobecné lékařství se zaměřením na pediatrii, neonatologii;
 • vědecko-pedagogická hodnost Ph.D.;
 • praxe v oboru min. 2 roky;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
 • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 19. 7. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/ uchazečky
Termín zasedání komise: 1. 8. 2023
Rozhodnutí: vybráni 3 uchazeči/ uchazečky

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram