Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro ateliér Audiovizuální tvorba - specializace Režie a scénáristika

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
6. 6. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Audiovizuální tvorba

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro ateliér Audiovizuální tvorby.

Výuka předmětů režie specializace Režie a scenáristika (ve spolupráci s ostatními pedagogy této specializace na ateliéru Audiovize) pro bakalářský stupeň, pedagogické a tvůrčí vedení klauzurních i bakalářských filmů, přednášky a semináře z oboru režie (příprava na Státní závěrečné zkoušky a vedení absolventských teoretických prací a projektů).

Co od Vás požadujeme?

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru film/audiovize/média - vědecká hodnost Ph.D., nebo 10 let praxe v oboru Režie s reálným výhledem získání titulu Ph.D. do 1 roku (podmínka přijetí);
 • pedagogická praxe v oboru min. 3 roky;
 • praxe v oboru režie (znalost profesního prostředí k zajištění praxí a stáží studentům, odborníků na workshopy, režisérské zkušenosti v AV dílech – filmech, reklamách, televizních formátech);
 • schopnost výuky v anglickém jazyce - úroveň B2;
 • organizační schopnosti;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce (realizace projektů) a tvůrčího i pedagogického vedení studentů;
 • odpovídající tvůrčí činnost v dané oblasti (s možností vykazovat v RUVu);
 • zájem a ochota zapojit se do aktivit ateliéru a fakulty;
 • komunikační dovednosti a koncepční myšlení;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Motivační dopis;
 • profesní životopis s údaji o dosavadní praxi;
 • kopie/ scan dokladů o vzdělání;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti;
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 5. 7. 2023 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč/ uchazečka
Termín zasedání komise: 31. 7. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram