Akademické pozice pro ateliér Design obuvi

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
6. 6. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Design obuvi

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/ pracovnic pro ateliér Design obuvi.

a) Akademický pracovník/ akademická pracovnice - odborný asistent/ odborná asistentka

Co od Vás požadujeme?

 • Vysokoškolské vzdělání - minimálně titul Ph.D. nebo ArtD. v oblasti Multimédia a design;
 • praxe a tvůrčí činnost v oboru;
 • pedagogická praxe na VŠ;
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor design obuvi;
 • schopnosti identifikace s koncepcí výuky charakteristickou pro tento ateliér;
 • znalost obuvnických technologií a materiálů, designérských procesů a designérského vnímání;
 • manažerské předpoklady pro organizaci ateliérových příležitostí (soutěže, výstavy aj.);
 • schopnost týmové práce;
 • schopnost výuky v anglickém jazyce – úroveň B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.
b) Akademický pracovník/ akademická pracovnice - asistent/ asistentka

Co od Vás požadujeme?

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru - minimálně titul Ph.D. nebo ArtD. (nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru) v oblasti Multimédia a design;
 • praxe a tvůrčí činnost v oboru;
 • pedagogická praxe na VŠ;
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor design obuvi;
 • schopnosti identifikace s koncepcí výuky charakteristickou pro tento ateliér;
 • znalost obuvnických technologií a materiálů, designérských procesů a designérského vnímání;
 • schopnost týmové práce;
 • schopnost výuky v anglickém jazyce – úroveň B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Motivační dopis;
 • profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a portfolio;
 • kopie/scan dokladů o vzdělání;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti;
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 5. 7. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/ uchazečky
Termín zasedání komise: 19. 7. 2023
Rozhodnutí: vybráni 2 uchazeči

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram