Akademický pracovník/akademická pracovnice pro ateliér Design oděvu

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
17. 6. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér design oděvu

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - odborný asistent/odborná asistentka.

Co od Vás požadujeme?

 • Vysokoškolské vzdělání – minimálně titul Ph.D. nebo ArtD. v oblasti Multimédia a design; (nebo již zahájené studium v doktorském studijním programu);
 • praxe a tvůrčí činnost v oboru min. tři roky;
 • praxe v oděvním, textilním průmyslu min. tři roky;
 • pedagogická praxe na VŠ min. tři roky;
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor design oděvu;
 • schopnosti identifikace s koncepcí výuky charakteristickou pro tento ateliér;
 • znalost oděvnických technologií a materiálů, designérských procesů a designérského vnímání;
 • znalost střihových konstrukcí, modelace střihů a stupňování střihů;
 • manažerské předpoklady pro organizaci ateliérových příležitostí (soutěže, výstavy aj.);
 • schopnost týmové práce;
 • schopnost výuky v anglickém jazyce – úroveň B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Motivační dopis;
 • profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a portfolio;
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 16. 7. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů:
Termín zasedání komise:
Rozhodnutí:

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram