Akademický pracovník/akademická pracovnice pro ateliér Produktový design

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
19. 10. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ústav Produktový design

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro ateliér Produktový design.

Co od Vás požadujeme?

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru produktový / průmyslový design – vědecká hodnost Ph.D.;
 • praxe v oboru min. tři roky;
 • pedagogická praxe na VŠ min. tři roky;
 • pedagogické předpoklady;
 • schopnost výuky v anglickém jazyce;
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor produktový design;
 • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér - sustainable design, recyklace, upcyklace, mezinárodní studentské projekty;
 • orientace v rapid prototyping technologiích - 2D tisk, 3D tisk, CNC;
 • doložená výstavní/publikační činnost v tuzemsku i v zahraničí;
 • doložená účast / ocenění v oborových soutěžích;
 • doložená grantová a projektová činnost (seznam grantů a projektů a role v nich řešitel / spoluřešitel, člen týmu);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • pracovní úvazek 100%.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomů, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 2. 1. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 19. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 1
Termín zasedání komise: 23. 11. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram