Akademický pracovník/akademická pracovnice pro ateliér Reklamní fotografie

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
30. 10. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Reklamní fotografie

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro ateliér Reklamní fotografie.

Co od Vás požadujeme?

 • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na fotografii - titul docent;
 • pedagogická praxe v oboru fotografie minimálně 10 let;
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor fotografie;
 • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro ateliér zaměřený na současnou fotografii;
 • schopnost týmové práce;
 • organizační a řídicí předpoklady;
 • aktivní znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis;
 • kopie diplomu, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • doložená tvůrčí a pedagogická činnost: umělecká činnost za posledních 15 let (vlastní výstavní činnost v ČR a zahraničí, kurátorské projekty, zastoupení ve fotografických sbírkách, přednášky a umělecké pobyty realizované v zahraničí, grantová a projektová činnost);
 • doložení portfolia;
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 2. 1. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 28. 11. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FMK si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 1
Termín zasedání komise: 1. 12. 2023
Rozhodnutí: vbyrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram