Pozice akademických pracovníků/pracovnic pro Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
22. 5. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/pracovnic (AP) pro Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů:

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost Ph.D., popř. předpoklad jejího získání;
 • publikační činnost v oboru v časopisech evidovaných na WoS/Scopus;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • komunikativnost a schopnost týmové práce, spolehlivost;
 • zájem o vzdělávání a profesní růst;
 • spolupráce na projektech z podnikové praxe;
 • znalost práce v ERP systému APV HELIOS iNuvio výhodou;
 • pokročilá znalost MS Office;
 • aktivní znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni C1, schopnost vedení odborné výuky v angličtině;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost docent/ka nebo Ph.D., popř. předpoklad zahájení habilitačního řízení v oboru;
 • publikační činnost v oboru v časopisech evidovaných na WoS/Scopus;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vedení Ph.D. studentů v českém i anglickém jazyce;
 • komunikativnost a schopnost týmové práce, spolehlivost;
 • zájem o vzdělávání a profesní růst;
 • spolupráce na projektech z podnikové praxe;
 • pokročilá znalost MS Office;
 • aktivní znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni C1, schopnost vedení odborné výuky v angličtině;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 20. 6. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 27. 6. 2024
Rozhodnutí: nevybrán/a žádný/á uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram