Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav analýzy a chemie potravin

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
17. 5. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav analýzy a chemie potravin

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav analýzy a chemie potravin

Co od Vás požadujeme?

 • Ukončené VŠ vzdělání v oboru chemie a technologie potravin nebo příbuzných oborů;
 • specializace: chemie a analýza potravin, společné stravování, výživa člověka, biologie;
 • vědecko-pedagogická hodnost (Ph.D.) nebo předpoklad brzkého dokončení;
 • tvůrčí činnost v uvedených oborech;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost aktivně se zapojit do práce ve výzkumném týmu, zájem o další vzdělávání a profesní růst;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 16. 6. 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 2. 7. 2024
Rozhodnutí: přijat/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram