Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav automatizace a řídicí techniky

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
4. 8. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav automatizace a řídicí techniky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník /akademická pracovnice pro výuku předmětů: Mechatronické systémy, Konstrukce robotů a manipulátorů, Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů.

Předpokládají se další dovednosti a znalosti v oblasti mechatronických a robotických systémů automatizace a informačních technologií.

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru robotika, automatické řízení, informatika nebo v oboru příbuzném;
 • vědecko-pedagogická hodnost (prof., doc.), akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.);
 • publikační činnost v oboru;
 • komunikativnost a předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • zájem o další vzdělávání a profesní růst;
 • schopnost týmové práce;
 • aktivní znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanská bezúhonnost

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň (u cizinců doložení úrovně znalosti českého jazyka).

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 4. 9. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAI si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč/ka
Termín zasedání komise: 11. 9. 2023
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram