Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav chemie

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
9. 11. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav chemie

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav chemie se vzděláním v oboru organické chemie nebo v příbuzném oboru.

Popis činností

Podílení se na výuce předmětů Organická chemie I (seminář), Laboratoř organické chemie, Obecná a anorganická chemie (seminář), Laboratoř organické chemie, Chemická informatika, případně jiných předmětů vedených Ústavem chemie. Mezi další činnosti bude patřit také zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit ústavu.

Co od Vás požadujeme?

 • Absolvent magisterského studia v oboru organické chemie či příbuzných chemických oborů;
 • absolvent doktorského studia v oboru organické chemie či příbuzných chemických oborů, příp. student doktorského studia s předpokladem jeho brzkého ukončení;
 • publikační činnost v časopisech evidovaných na WOS;
 • schopnost samostatně pracovat s HPLC, GC-MS, NMR či jinými instrumentálními metodami;
 • samostatná tvůrčí práce a schopnost aktivně se zapojit do práce ve výzkumném týmu;
 • aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, včetně odborné angličtiny;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis;
 • kopie diplomu, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • doložená tvůrčí a pedagogická činnost;
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 10. 12. 2023 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů/uchazeček: 1
Termín zasedání komise: 21. 12. 2023
Rozhodnutí: výbrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram