Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav chemie

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
7. 6. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav chemie

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav chemie se vzděláním v oboru organické chemie nebo oboru příbuzném pro výuku předmětů Seminář z chemie, Organická chemie I, Laboratoř organické chemie, Obecná a anorganická chemie, atd.

Co od Vás požadujeme?

 • Absolvent magisterského studia v oboru organické chemie či příbuzných chemických oborů;
 • absolvent doktorského studia v oboru organické chemie či příbuzných chemických oborů, případně student doktorského studia s předpokladem jeho brzkého ukončení;
 • úroveň znalosti anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce na úrovni minimálně B2;
 • publikační činnost v časopisech evidovaných na Web of Science odpovídající dosavadní délce kariéry;
 • schopnost či odhodlání samostatně pracovat tvůrčím způsobem a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v již existujícím výzkumném týmu;
 • schopnost samostatně pracovat s HPLC, GC-MS, NMR či jinými instrumentálními metodami;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • pro vlastní výzkumnou činnost nabízíme laboratoř vybavenou základními prostředky pro organickou syntézu konvenční, fotochemickou i mikrovlnnou;
 • základní instrumentální metody k dispozici bezprostředně na půdě Ústavu chemie – NMR 400MHz, GC, GC-MS, LC, LC-MS, IR, polarimetrie, titrační mikrokalorimetrie, elementární CHNS/O analýza;
 • další instrumentální podporu formou již existující spolupráce buď v rámci UTB (AFM, SEM, TGA, DSC, Powder-SAXS/WAXS,...) nebo s jinými akademickými institucemi (NMR ve vysokých polích, MAS-NMR, SC-RTG, HRMS);
 • prostor k akademické realizaci od vedení BP/DP v rámci existující výzkumné skupiny po vytvoření vlastní výzkumné skupiny;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost univerzitního ubytování za zvýhodněnou cenu;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 6. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 2. 8. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram