Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav fyziky a materiálového inženýrství

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
16. 5. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav fyziky a materiálového inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro výuku předmětů Fyzikální chemie a Fyzikální chemie II na Ústav fyziky a materiálového inženýrství.

Co od Vás požadujeme?

 • Absolvent oboru fyzikální chemie v magisterském studiu;
 • absolvent doktorského studijního oboru fyzikální chemie nebo v příbuzném chemickém oboru;
 • držitel vědecko-pedagogického titulu docent nebo profesor v oboru fyzikální chemie či v příbuzném chemickém oboru;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce na úrovni minimálně B2;
 • publikační činnost indexovaná na Web of Science;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schpnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2022
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 14. 6. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Oddělení rozvoje lidských zdrojů

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 28. 6. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram