Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav pedagogických věd

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
9. 5. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav pedagogických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice - profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka pro Ústav pedagogických věd.

Profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka v oboru Sociální pedagogika nebo Sociální práce.

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru Sociální pedagogika nebo Sociální práce;
 • vědecko-pedagogická hodnost profesor/ka, docent/ka, Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 9. června 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 13. 6. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram