Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav podnikové ekonomiky

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
21. 5. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav podnikové ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků/akademických pracovnic (docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka, lektor/ka) pro výuku v oblasti podnikové ekonomiky, manažerského účetnictví a podnikání.

Co od Vás požadujeme?

 • Vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru;
 • akademicko-vědecký titul doc., Ph.D., CSc. nebo zahájené studium Ph.D. v oblasti ekonomie a management a příbuzné; zkušenosti se zakládáním a úspěšným rozvojem (vlastního) start-upového podnikání výhodou;
 • doložená publikační činnost v příslušném oboru výhodou;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci, výuka, řešení projektů a publikace také v anglickém jazyce;
 • zájem o vzdělávání, profesní růst a projektovou činnost;
 • schopnost týmové práce a proaktivita;
 • znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2024 a 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: plný, případně zkrácený

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 19. 6. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 4 uchazeči/čky
Termín zasedání komise: 11. 7. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram