Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
27. 5. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/ akademická pracovnice pro výuku odborných předmětů v oblasti správního, občanského, obchodního a pracovního práva.

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost CSc. nebo Ph.D.;
 • publikační činnost v oboru (dosažené výsledky v recenzovaných odborných článcích v odborném periodiku druhu Jsc, popř. Jimp s nenulovou hodnotou Article Influence Score, kapitoly v odborných knihách - výsledky druhu C);
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • zájem o vzdělávání a profesní růst;
 • zkušenost s podáním a řešením interních nebo externích projektů základního nebo aplikovaného výzkumu u univerzitních, národních nebo mezinárodních grantových agentur, popř. ministerstev;
 • schopnost týmové práce;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce na úrovni minimálně B2.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 26. 6. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 1. 7. 2022
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram