Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav školní pedagogiky

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
2. 5. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav
školní pedagogiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice – prof., doc., odb. asistenta/tky nebo asistenta/tky pro Ústav školní pedagogiky

1. Profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka v oboru Pedagogika nebo oboru příbuzném

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzném (magisterské studium v oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Učitelství pro mateřské školy výhodou);
 • vědecko-pedagogická hodnost profesor/docent/Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • zkušenost s výukou v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

2. Profesor/ka, docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka v oboru Psychologie

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru Psychologie nebo oboru příbuzném;
 • absolutorium dalšího studia pedagogického směru výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost profesor/docent/Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • vlastní praxe nebo zkušenost s výukou na VŠ výhodou.

3. Docent/ka, odb. asistent/ka, asistent/ka pro přírodovědné vzdělávání

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru biologie/přírodopis nebo v oboru příbuzném;
 • absolvent/ka magisterského studia Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzného;
 • magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Učitelství pro mateřské školy výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost minimálně Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • zkušenost s výukou v MŠ, na ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

4. Odb. asistent/tka, asistent/ka pro učitelství pro mateřské školy

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru Předškolní pedagogiky nebo v oboru příbuzném;
 • absolvent/ka magisterského studia Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzného;
 • magisterské studium Učitelství pro mateřské školy nebo Předškolní pedagogika výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost minimálně Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí);
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • zkušenost s výukou v MŠ, na ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

5. Odb. asistent/tka, asistent/ka pro didaktitku anglického jazyka a literatury

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru anglický jazyk a literatura nebo v oboru příbuzném;
 • absolvent/ka magisterského studia Učitelství, Pedagogiky nebo oboru příbuzného;
 • magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Učitelství pro mateřské školy výhodou;
 • vědecko-pedagogická hodnost minimálně Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
 • publikační činnost v oboru;
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
 • schopnost komunikovat v českém jazyce;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně C1;
 • zkušenost s výukou v MŠ, na ZŠ, SŠ a VŠ výhodou.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti;
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB);
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: září 2024
Pracovní úvazek: 1,0 nebo dohodou

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 2. června 2024 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 8 uchazečů/ček
Termín zasedání komise: 19. 6. 2024
Rozhodnutí: vybrán/a 1 uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram