Akademický pracovník/akademická pracovnice pro Ústav výrobního inženýrství

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
8. 2. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav výrobního inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník/akademická pracovnice pro zajištění výuky na Ústavu výrobního inženýrství.

Co od Vás požadujeme?

 • Profesor, docent nebo absolvent doktorského studia (v oborech relevantních pro Procesní inženýrství a Nástroje a procesy);
 • publikační činnost v časopisech evidovaných v databázi Web of Science;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce ve výzkumném týmu;
 • pedagogické zkušenosti s výukou na VŠ;
 • aktivní znalost SW: Catia V5, Moldflow, Cadmould, Autoform, Polyworks;
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni minimálně B2;
 • morální a občanské bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • možnost školení a dalšího vzdělávání
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti
 • kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB)
 • případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: duben 2024
Pracovní úvazek: 1,0

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky nejpozději do 10. 3. 2024 vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

FT si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč/ka
Termín zasedání komise: 22. 3. 2024
Rozhodnutí: přijat/a 1 /uchazeč/ka

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram