Akademický pracovník - docent/odborný asistent pro ÚOO - FLKŘ

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
14. 1. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav ochrany obyvatelstva

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – docent/odborný asistent.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání se specializací toxikologie, ochrana proti zbraním hromadného ničení, nebezpečné látky a BOZP, individuální a kolektivní ochrana, případně příbuzné obory
  • vědecko-pedagogická hodnost Ph.D. nebo docent v uvedených oborech
  • tvůrčí činnost v uvedených nebo příbuzných oborech
  • zkušenost s řízením a realizací projektů a vedením tvůrčích týmů
  • komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: dohodou
Pracovní úvazek 100%

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 14. 2. 2020 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 9.3.2020
Rozhodnutí: nebyl vybrán žádný uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram