Akademický pracovník – docent/profesor pro ÚPIIS - FaME

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
12. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

vypisuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník – docent/profesor pro:

 • vzdělávací a výzkumnou činnost zejména v předmětech Informační technologie pro ekonomy, Information Technologies for Economists, Podinkové informační systémy, Business Information Systems, Informační systémy ve zdravotnictví
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost doc. nebo prof. nebo zahájené habilitační/profesorské řízení
 • publikační činnost v oboru (dosažené výsledky v recenzovaných odborných článcích v odborném periodiku typu Jsc, popř. Jimp)
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
 • zájem o vzdělávání a profesní růst,
 • zkušenost s podáním a řešením externích projektů základního nebo aplikovaného výzkumu u národních nebo mezinárodních grantových agentur, popř. ministerstev, v roli hlavního řešitele;
 • schopnost týmové práce,
 • znalost SW aplikací pro diskrétní simulace logistických systémů (zejména Witness nebo PlantSimulation) výhodou
 • pokročilá znalost MS Office
 • znalost práce v ERP systému Microsoft Dynamics NAV (případně Axapta), resp. v jiném ERP a schopnost rychlé adaptace právě na vyučovaný Dynamics NAV
 • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 12. 8. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 26. 8. 2019
Rozhodnutí: přijat 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram