Akademický pracovník pro ADO - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
24. 2. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Design obuvi

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník.

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání, vědecko-pedagogická hodnost Ph.D. nebo Art.D.
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe na VŠ
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor design obuvi
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér – obuvnické technologické materiály, designérské procesy, designérské vnímání
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
  • morální a občanská bezúhonnost

Možnost nástupu: 1. 4. 2020, pracovní úvazek 100%.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 3. 2020 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Personální odbor
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, profesní portfolio, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 16.4.2020
Rozhodnutí: nebyl vybrán žádný uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram