Akademický pracovník pro APD - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
9. 3. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Průmyslový design

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník.

Kvalifikační požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v oboru průmyslový design – akademicko-vědecký titul Ph.D./ArtD.
 • praxe v oboru průmyslový design
 • pedagogická praxe v oboru průmyslový design
 • schopnost výuky v anglickém jazyce
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
 • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
 • tvůrčí činnost v oboru průmyslový design
 • zkušenosti s vedením a organizačním zajišťováním designérských projektů
 • zkušenosti z účasti na mezinárodních výstavních akcích výhodou
 • morální a občanská bezúhonnost
Vyučované předměty:
 • CAD – Rhino
 • Composition in a Visually Perceived Work
 • Perspektiva
 • Počítačové metody – Rhino
 • Virtual Reality
 • Virtuální realita
 • Visual Composition
 • Vizuální kompozice

Možnost nástupu: 1. 9. 2020, pracovní úvazek 100%.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 9. 4. 2020 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, portfolio tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 22. 4. 2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram