Akademický pracovník pro APD - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
29. 8. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Produktový design

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru – minimálně magisterské
  • praxe v oboru min. pět let
  • pedagogická praxe na VŠ min. pět let
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor produktový design a design šperku
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • doložená výstavní/publikační činnost v tuzemsku i v zahraničí
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Možnost nástupu: 1. 10. 2019, pracovní úvazek 100%

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 29. 9. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a tvůrčí/publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 2. 10. 2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram