Akademický pracovník pro APT - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
30. 9. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Prostorová tvorba

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník.

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor prostorová tvorba
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • doložená výstavní/publikační činnost v tuzemsku i v zahraničí
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: leden 2020, pracovní úvazek 100%.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 31. 10. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a profesní portfolio, kopii/sken dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 5 uchazečů
Termín zasedání komise: 18. 11. 2019
Rozhodnutí:

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram