Akademický pracovník pro ateliér Grafický design - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
17. 4. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Grafický design

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro výuku předmětů: ateliérová výuka, doprovodné teoretické a praktické předměty k hlavní ateliérové výuce.

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru – titul Ph.D./Art.D. nebo doložení aktuálního studia v doktorském studijním programu
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: září 2019, plný pracovní úvazek.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 17. 5. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 12. 6. 2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram