Akademický pracovník pro ARF - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
24. 2. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Reklamní fotografie

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník.

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na fotografii
 • praxe v oboru
 • pedagogická praxe v oboru fotografie minimálně 10 let
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor reklamní fotografie
 • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
 • schopnost týmové práce
 • organizační a řídicí předpoklady
 • aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka
 • doložená tvůrčí – umělecká činnost za posledních 15 let (vlastní výstavní činnost v ČR a zahraničí, publikace, kurátorské projekty, zastoupení ve fotografických sbírkách, přednášky a umělecké pobyty realizované v zahraničí
 • doložení portfolia
 • morální a občanská bezúhonnost

Možnost nástupu: 1. 6. 2020, pracovní úvazek 100%.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 3. 2020 elektronicky na e-mail kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Personální odbor
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, profesní portfolio, kopii/sken dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 17.4.2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram