Akademický pracovník pro ÚAŘT - FAI

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
20. 6. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník pro Ústav automatizace a řídicí techniky pro výuku předmětů:

 • Mechatronické systémy
 • Konstrukce robotů a manipulátorů
 • Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů

Předpokládají se dovednosti a znalosti v oblasti mechatronických a robotických systémů, automatizace a výpočetní techniky.

Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru bezpečnostních technologií nebo v příbuzném oboru,
 • akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.) nebo zahájené Ph.D. studium,
 • publikační činnost v oboru,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
 • zájem o vzdělávání a profesní růst,
 • komunikativnost a schopnost týmové práce,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup 1. 9. 2019.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 21. 7. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně).

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 20.08.2019
Rozhodnutí: přijat 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram