Akademický pracovník pro ÚIUI - FAI

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
29. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník pro Ústav informatiky a umělé inteligence pro výuku předmětů: Základy informatiky, Algoritmy a datové struktury, Teorie programů.

Předpokládají se další dovednosti a znalosti v oblastech výpočetní techniky a aplikované informatiky.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání technického směru v oboru nebo příbuzném oboru informačním technologiím,
  • akademicko-vědecký titul Ph.D., nebo zahájené Ph.D. studium,
  • publikační činnost v oboru,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • komunikativnost a schopnost týmové práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: nástup dohodou

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 29. 8. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně).

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 9. 9. 2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram