Akademický pracovník pro ÚMK - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
7. 3. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ústav marketingových komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací v oblasti marketingové komunikace.

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: kreativní průmysl, kulturní management.

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru – vědecká hodnost CSc., Ph.D. nebo zájem o studium v doktorském studijním programu
  • praxe v oboru vítána
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • publikační činnost v oboru
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • komunikativnost a schopnost týmové práce
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: červen 2019, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 8. 4. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 24.4.2019 – bez přítomnosti uchazečů
Rozhodnutí: byl vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram