Akademický pracovník pro ÚMM - FaME

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
15. 5. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník pro výuku odborných předmětů v oblasti managementu a marketingu.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru;
  • doložená publikační činnost v oboru;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci;
  • zájem o vzdělávání a profesní růst;
  • komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce;
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce);
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 6. 2020 elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 29.6.2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram