Akademický pracovník pro ÚMM - FaME

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
5. 12. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav managementu a marketingu

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Akademický pracovník pro výuku v oblasti marketingu a managementu.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru
  • doložená publikační činnost v příslušném oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: únor 2020.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 5. ledna 2020 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 10. 1. 2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram