Akademický pracovník pro ÚPIIS - FaME

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
16. 9. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník:

 • pro výuku v oblasti Řízení podnikových procesů; Reengineering of Enterprise Processes; Pokročilé metody plánování a řízení výroby; Advanced Methods for Production Planning and Control; Podnikové informační systémy
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru, minimálně absolvent doktorského studia nebo doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce
 • publikační činnost v oboru (v recenzovaných odborných časopisech)
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o vzdělávání a profesní růst
 • schopnost týmové práce
 • pokročilá znalost MS Office
 • znalost SW aplikací pro řízení podnikových procesů (zejména ARIS)
 • znalost práce v ERP systému Microsoft Dynamics NAV (případně Axapta), resp. v jiném ERP a schopnost rychlé adaptace právě na vyučovaný Dynamics NAV
 • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost vedení odborné výuky v angličtině)
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2019, zástup za MD

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 16. 10. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 18. 10. 2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram