Akademický pracovník pro ÚRRVSP - FaME

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
19. 6. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení pro Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

  • vzdělávací a výzkumná činnost v oblasti projektového managementu ve veřejné správě, kohezní politice EU, rozvíjení a implementace konceptu smart cities, a aplikace behaviorální ekonomie ve veřejné správě

Akademický pracovník

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost CSc., Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru
  • publikační činnost v oboru (dosažené výsledky v recenzovaných odborných článcích v odborném periodiku typu Jsc, popř. Jimp)
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • zkušenost s podáním a řešením externích projektů základního nebo aplikovaného výzkumu u národních nebo mezinárodních grantových agentur, popř. ministerstev, v roli hlavního řešitele;
  • schopnost týmové práce,
  • znalost anglického jazyka na úrovni English for academic purposes (EAP).

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 19. 7. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 12. 8. 2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram