Akademický pracovník pro Ústav počítačových a komunikačních systémů - FAI

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
10. 7. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Akademický pracovník pro Ústav počítačových a komunikačních systémů pro výuku předmětů:

  • Programování (jazyk C, C++, C#),
  • Analýza a objektové modelování software (UML).

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: znalosti v oblasti návrhu databázových systémů.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru informatika, výpočetní technika nebo v příbuzném oboru,
  • akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.) nebo zahájené Ph.D. studium,
  • publikační činnost v oboru,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • komunikativnost a schopnost týmové práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup září 2018

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 26. 8. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: kariera@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně).

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči

Termín zasedání komise: 30. 8. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram