Akademický pracovník pro ÚTTTK - FT

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
29. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník.

Požadavky:
  • absolvent doktorského studia či doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce (v oborech Chemie a technologie materiálů, Technologie makromolekulárních látek)
  • publikační činnost v časopisech evidovaných v databázích SCOPUS či WOS
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 2. 9. 2019.

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 29. 8. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 30. 8. 2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram