Akademický pracovník pro výuku předmětů na ÚMK - FMK - II

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
10. 9. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ústav marketingových komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro výuku předmětů:

 • Týmová práce
 • Mediální trénink
 • Mediální plánování

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: znalosti v oblasti marketingových komunikací

Kvalifikační požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v oboru – vědecká hodnost CSc., Ph.D. nebo zájem o studium v doktorském studijním programu
 • praxe v oboru vítána
 • schopnost výuky v anglickém jazyce
 • publikační činnost v oboru
 • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
 • komunikativnost a schopnost týmové práce
 • zájem o vzdělávání a profesní růst
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: prosinec 2018, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 7. 10. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu kariera@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 5 uchazečů

Termín zasedání komise: termín pohovorů 23.10.2018

Rozhodnutí: nevybrán žádný uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram