Akademický pracovník se specializací v oblasti Dějiny výtvarných umění - KTS FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
15. 11. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Kabinet teoretických studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací v oblasti Dějiny výtvarných umění

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru – obor Teorie a dějiny výtvarných umění nebo obor související s teorií a dějinami výtvarného umění
  • praxe v oboru, pedagogická zkušenost min. 5 let
  • doložení kurátorské činnosti (10 výstavních projektů se zaměřením na současné umění nebo design)
  • publikační činnost (5 publikací nebo výstavních katalogů)
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento kabinet
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: leden 2019, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 15. 12. 2018 elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči

Termín zasedání komise: 3. 1. 2019

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram