Akademický pracovník se specializací v oblasti fotografie, reklamní fotografie - ARF FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
16. 11. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér reklamní fotografie

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací v oblasti fotografie, reklamní fotografie

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru, vědecko-pedagogická hodnost docent/profesor v oboru fotografie
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: leden 2019, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 16. 12. 2018 elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a tvůrčí činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči

Termín zasedání komise: 18. 12. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram