Akademický pracovník se specializací v oblasti obuvní design - ADO FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
22. 6. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ateliér Design obuvi

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací v oblasti obuvní design

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru – titul MgA./ArtD.
  • praxe v oboru
  • umělecká činnost v oboru
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • schopnosti identifikace s koncepcí výuky charakteristickou pro tento ateliér
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost současných 3D technologií
  • znalost anglického jazyka
  • 100% pracovní úvazek

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: srpen/září 2018 (zástup za MD a RD)

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 22. 7. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů, 
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: kariera@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a umělecké činnosti, kopii diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč

Termín zasedání komise: 25. 7. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram