Akademický pracovník se specializací v oblasti Produkce - AAT FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
22. 10. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Audiovizuální tvorba

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací v oblasti Produkce

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru film/audiovize/média – vědecká hodnost Ph.D. nebo 10 let praxe v oboru produkce
  • pedagogická praxe v oboru min. 3 roky
  • praxe v oboru produkce (producent, produkční, vedoucí produkce, vedoucí výroby)
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • organizační schopnosti
  • odpovídající tvůrčí činnost v dané oblasti
  • schopnost samostatné tvůrčí práce (realizace projektů) a produkčního vedení studentů
  • zájem zapojit se do aktivit ateliéru a fakulty
  • komunikační dovednosti a koncepční myšlení
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: prosinec 2018, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 22. 11. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: kariera@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a tvůrčí činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči

Termín zasedání komise: pondělí 3. 12. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram