Akademický pracovník se specializací v oblasti Režie a scénáristika, Dramaturgie - AAT FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
30. 7. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Audiovizuální tvorba

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací v oblasti Režie a scénáristika, Dramaturgie.

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání Mgr. nebo MgA. v oboru film/audiovize/média
  • pedagogická praxe v oboru min. 3 roky
  • praxe v oboru filmové režie a dramaturgie filmu min. 3 roky
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • komunikační dovednosti a koncepční myšlení
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost v rámci ateliéru Audiovizuální tvorby a fakulty, schopnost samostatné tvůrčí práce a dramaturgického vedení studentů
  • odpovídající umělecká a vědecká činnost v dané oblasti
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: září 2018, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 31. 08. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: kariera@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a tvůrčí činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč

Termín zasedání komise: 3. 9. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram