Akademický pracovník specializace design a vizuální umění pro ADS - zástup - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
12. 5. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Design skla

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník specializace design a vizuální umění (zástup za MD/RD).

Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru - titul MgA./Mgr.
  • praxe v oboru min. 2 roky
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • umělecká činnost v oboru doložená portfoliem
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: září 2020
Pracovní úvazek 100%

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 13. 6. 2020 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, profesní portfolio, kopii/sken dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 6 uchazečů
Termín zasedání komise: 23. 6. 2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram