Akademický pracovník v oboru Technologie potravin rostlinného původu - FT

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
4. 3. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav technologie potravin

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník v oboru Technologie potravin rostlinného původu.

Požadavky:
  • absolvent doktorského studia v daném oboru
  • publikační činnost v časopisech evidovaných na WOS
  • samostatná tvůrčí práce a schopnost aktivně se zapojit do práce ve výzkumném týmu
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: květen 2020

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 5. 4 .2020 elektronicky na e-mail kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Personální odbor
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 28. 4. 2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram