Akademický pracovník – vedoucí ateliéru Design obuvi - FMK

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
6. 11. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Design obuvi

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – vedoucí ateliéru Design obuvi

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe na VŠ
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor design obuvi
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér – obuvnické technologické materiály, designérské procesy, designérské vnímání
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
  • morální a občanská bezúhonnost

Možnost nástupu: 1. 1. 2020, pracovní úvazek 100%

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 7. 12. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, profesní portfolio a představení koncepce vedení ateliéru Design obuvi. Dále doložte kopii/sken dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 21. 1. 2020
Rozhodnutí: nebyl vybrán žádný uchazeč

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram