Akademičtí pracovníci pro CJV - FHS

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
23. 3. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Centrum jazykového vzdělávání:

  1. lektor pro výuku obecné a odborné angličtiny (2 pracovní pozice)
  2. lektor pro výuku obecné a odborné angličtiny (zástup za RD)
Požadavky:
  • VŠ magisterské vzdělání v oboru anglická filologie;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
  • samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a schopnost týmové práce;
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: září 2020; úvazek 1,0..

Přihlášky s uvedením pracovní pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte nejpozději do 24. 4. 2020 elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, dokladu o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 13 uchazečů
Termín zasedání komise: 6.5.2020
Rozhodnutí: 3 uchazeči navrženi k přijetí

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram