Akademičtí pracovníci pro ÚKŘ - FLKŘ

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
10. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky krizového řízení
Ústav krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Akademický pracovník – asistent
pro výuku simulací v krizovém řízení a logistice
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru a předpoklad úspěšného dokončení Ph.D. studia v příslušném oboru do dvou let
 • pedagogická a tvůrčí praxe
 • doložená publikační činnost v příslušném nebo příbuzném oboru
 • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2019
Pracovní úvazek 50%

 
Akademický pracovník – odborný asistent
pro výuku odborných předmětů se zaměřením na psychologii a komunikační dovednosti
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání (absolvovaný doktorský studijní program)
 • vědecko-pedagogická hodnost Ph.D./CSc. v příslušném nebo příbuzném oboru
 • pedagogická a tvůrčí praxe
 • možná publikační činnost v příslušném nebo příbuzném oboru
 • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2019
Pracovní úvazek 50%

 
Akademický pracovník – asistent/odborný asistent
pro výuku odborných předmětů se zaměřením na krizové řízení
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru a nejméně 15 let praxe v příslušném oboru
 • pedagogická a tvůrčí praxe
 • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2019
Pracovní úvazek 50%

 
Akademický pracovník – odborný asistent
pro výuku odborných předmětů se zaměřením na analýzu rizik
Požadavky:
 • vědecko-pedagogická hodnost Ph.D./CSc. v příslušném nebo příbuzném oboru
 • pedagogická a tvůrčí praxe
 • doložená publikační činnost v příslušném nebo příbuzném oboru
 • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2019
Pracovní úvazek minimálně 50%

Přihlášky do výběrového řízení s upřesněním, na kterou pozici se hlásíte, zasílejte do 10. 8. 2019 elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 9 uchazečů
Termín zasedání komise: 14.8.2019
Rozhodnutí: přijati 4 uchazeči

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram