Akademičtí pracovníci pro UNI

PŘIHLÁŠKA K VŘ
Datum zveřejnění:
30. 7. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic Akademických pracovníků pro Univerzitní institut pro zajištění výuky předmětů z oblastí:

 • zpracovatelství polymerů
 • chemie biologicky aktivních látek
 • nanotechnologie
 • biomateriály a biokompozita
Požadavky:
 • akademicko-vědecký titul Ph.D.
 • publikační činnost na Web of Science
 • výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
 • schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • znalost práce na PC (Microsoft Office)
 • morální a občanská bezúhonnost

Nástup dle dohody

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 31. 8. 2019 elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Oddělení rozvoje lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K žádosti je třeba doložit kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB).

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 8 uchazečů
Termín zasedání komise: 23. 9. 2019
Rozhodnutí: vybráno 8 uchazečů

Přihláška k výběrovému řízení

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Všechna práva vyhrazena
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram